ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ខ្ញុំ​កំពុង​ស្វែងរក...


ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 បុគ្គលិកអនាម័យ (អ្នក​ជួយ​ធ្វើ​កិច្ចការ និង​អ្នក​សម្អាត​អនាម័យ​ក្នុង​ការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេងទៀត) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(10) 20-04-2019
2 តៃកុងឡាន (អ្នក​បច្ចេកទេស​ខាង​វិស្វកម្ម​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(2) 20-04-2019
3 បុគ្គលិកផ្នែកសណ្ឋាគារ (អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​សម្អាត និង​ថែរក្សា​ក្នុង​ការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេងៗទៀត) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(10) 20-04-2019
4 បុគ្គលិកថែសួន (អ្នក​ជួយ​ធ្វើ​កិច្ចការ និង​អ្នក​សម្អាត​អនាម័យ​ក្នុង​ការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេងទៀត) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(6) 20-04-2019
5 អ្នកបកប្រែ (គ្រូ​បង្រៀន​ភាសា​ផ្សេងទៀត) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(2) 20-04-2019
6 អ្នកចែកបៀ (អ្នកចែកបៀ អ្នក​កាន់​បញ្ជី​ទឹក​ប្រាក់ អ្នក​ស៊ី​សង និង​អ្នក​ធ្វើការ​ខាង​ល្បែង​ដែល ​ពាក់ព័ន្ធ) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(50) 20-04-2019
7 ផ្នែកជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (អ្នក​បច្ចេកទេស​ខាង​វិស្វកម្ម​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(4) 20-04-2019
8 ផ្នែកជាងភ្លើង (អ្នក​បច្ចេកទេស​ខាង​វិស្វកម្ម​អគ្គីសនី) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(10) 20-04-2019
9 បុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខ (អ្នកការពារ​សន្តិសុខ) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(20) 20-04-2019
10 ជនួយការ (បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​ទូទៅ) Casino Bavet Mocbia ស្វាយរៀង(1) 20-04-2019
11 បុគ្គលិកចេះភាសាចិន (គ្រូ​បង្រៀន​ភាសា​ផ្សេងទៀត) LEMACAU ស្វាយរៀង(10) 20-04-2019
12 មន្រ្តីឥណទាន (Credit Officer) (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត - បាត់ដំបង(8)
- តាកែវ(4)
- ភ្នំពេញ(27)
- កណ្តាល(27)
- ត្បូងឃ្មុំ(13)
- កំពត(4)
- កែប(2)
- ព្រះវិហារ(1)
- ព្រៃវែង(6)
- ព្រះសីហនុ(4)
- បន្ទាយមានជ័យ(8)
- ស្វាយរៀង(4)
- កំពង់ឆ្នាំង(2)
- កំពង់ធំ(4)
- កំពង់ចាម(8)
- សៀមរាប(8)
- ពោធិ៍សាត់(9)
- កោះកុង(3)
30-04-2019
13 អ្នកពត៌មានវិទ្យា (អ្នក​បច្ចេកទេស​ប្រតិបត្តិ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា និង​គមនាគមន៍) LEMACAU ស្វាយរៀង(2) 20-04-2019
14 អ្នកអនាម័យ (អ្នក​ជួយ​ធ្វើ​កិច្ចការ និង​អ្នក​សម្អាត​អនាម័យ​ក្នុង​ការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេងទៀត) LEMACAU ស្វាយរៀង(1) 20-04-2019
15 អ្នកទទួលភ្ញៀវកក់បន្ទប់ (អ្នក​ទទួល​ភ្ញៀវ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ) LEMACAU ស្វាយរៀង(1) 20-04-2019
16 សន្តិសុខ (អ្នកការពារ​សន្តិសុខ) LEMACAU ស្វាយរៀង(15) 20-04-2019
17 អ្នកចែកបៀ (អ្នកចែកបៀ អ្នក​កាន់​បញ្ជី​ទឹក​ប្រាក់ អ្នក​ស៊ី​សង និង​អ្នក​ធ្វើការ​ខាង​ល្បែង​ដែល ​ពាក់ព័ន្ធ) LEMACAU ស្វាយរៀង(50) 20-04-2019
18 អ្នកគិតលុយ (បេឡាករ និង​ស្មៀន​រត់​សំបុត្រ) LEMACAU ស្វាយរៀង(20) 20-04-2019
19 មេចុងភៅ (មេ​ចុងភៅ) LEMACAU ស្វាយរៀង(1) 20-04-2019
20 ប្រធានក្រុមក្នុងសណ្ឋាគារ (នាយក​គ្រប់គ្រង​សណ្ឋាគារ) LEMACAU ស្វាយរៀង(1) 20-04-2019
21 បរធានក្រុមបំរើអាហារក្នុងភោជនីយដ្ឋាន (នាយក​គ្រប់គ្រង​ភោជនីយដ្ឋាន) LEMACAU ស្វាយរៀង(2) 20-04-2019
22 អនុប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទះបាយ (នាយក​គ្រប់គ្រង​ភោជនីយដ្ឋាន) LEMACAU ស្វាយរៀង(1) 20-04-2019
23 មន្ត្រីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ABA Bank - ស្ទឹងត្រែង(1)
- កំពង់ឆ្នាំង(6)
- ត្បូងឃ្មុំ(15)
- ព្រះសីហនុ(4)
- កណ្តាល(38)
- ក្រចេះ(4)
- តាកែវ(9)
- មណ្ឌលគីរី(4)
- សៀមរាប(19)
- ព្រៃវែង(11)
- កំពង់ស្ពឺ(1)
- កំពង់ធំ(9)
- បន្ទាយមានជ័យ(9)
- បាត់ដំបង(14)
- ឧត្តរមានជ័យ(2)
- ភ្នំពេញ(43)
- ពោធិ៍សាត់(14)
- ព្រះវិហារ(1)
- ស្វាយរៀង(2)
- ប៉ៃលិន(2)
- កោះកុង(4)
- កំពង់ចាម(5)
- កំពត(6)
- រតនគីរី(1)
- កែប(2)
12-04-2019
24 កម្មការនីផ្នែកដេរ (អ្នក​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ដេរ) ស័ងលី(ខេមបូឌា)ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី ស្វាយរៀង(10) 30-04-2019
25 បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល (អ្នក​វាយ​អត្ថបទ និង​ក្រុម​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ដំណើរការ​ជា​មួយ​ពាក្យ) ស័ងលី(ខេមបូឌា)ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី ស្វាយរៀង(1) 30-04-2019
26 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) seatel ស្វាយរៀង(3) 20-04-2019
27 ចុងភៅ (អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ចំណី​អាហារ និង​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​អាហារ​រូបត្ថម្ភ) ក្រុមហ​៊ុនដំរីមាស ឯ.ក ស្វាយរៀង(2) 30-04-2019
28 ជំនួយការគណនេយ្យ (វិជ្ជាជីវៈ​ជា​សហការី​ផ្នែក​គណនេយ្យ) ក្រុមហ​៊ុនដំរីមាស ឯ.ក ស្វាយរៀង(2) 30-04-2019
29 ជំនួយការបុគ្គលិកក្នុងការិយាល័យ (ជំនួយការ​លក់​ក្នុង​ហាង) ក្រុមហ​៊ុនដំរីមាស ឯ.ក ស្វាយរៀង(20) 30-04-2019
30 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ (អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ហាង) ក្រុមហ​៊ុនដំរីមាស ឯ.ក ស្វាយរៀង(200) 30-04-2019

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37