ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ខ្ញុំ​កំពុង​ស្វែងរក...


ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 មន្ត្រីដោះស្រាយបំណុល (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ឌែលតា​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី - ភ្នំពេញ(2)
- កណ្តាល(1)
30-09-2019
2 មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (អ្នក​វិភាគ​ហិរញ្ញវត្ថុ ) ឌែលតា​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី - ភ្នំពេញ(2)
- កណ្តាល(1)
30-09-2019
3 មន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម (អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ខាង​ទទួល និង​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្វ​កណ្តាល) ឌែលតា​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី - ភ្នំពេញ(2)
- កណ្តាល(1)
30-09-2019
4 អនុប្រធានសាខា (នាយក​គ្រប់គ្រង និង​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ) ឌែលតា​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី - កណ្តាល(1)
- ស្វាយរៀង(1)
- សៀមរាប(1)
30-09-2019
5 ប្រធានសាខា (នាយក​គ្រប់គ្រង និង​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ) ឌែលតា​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី - កណ្តាល(1)
- ពោធិ៍សាត់(1)
30-09-2019
6 កម្មករ កម្មការនី (អ្នក​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ផលិត​ផលិតផល​ធ្វើពី​ក្រណាត់ រោម​សត្វ និង​ស្បែក​សត្វ​ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) ឃ្វីនធ៏ មេជើរអ៊ិុនដាសស្រ្ទៀល ខូ អិល ធីឌី កណ្តាល(1000) 31-10-2019
7 មន្រីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) FUNAN Microfinance Plc. - ភ្នំពេញ(5)
- ស្វាយរៀង(5)
- ព្រះវិហារ(5)
- ក្រចេះ(10)
- មណ្ឌលគីរី(5)
- រតនគីរី(5)
- ស្ទឹងត្រែង(5)
- កណ្តាល(10)
27-09-2019
8 មន្រ្តីឥណទានហាត់ការ (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) Ly Hour Microfinance Institution Plc. - ភ្នំពេញ(2)
- កំពង់ឆ្នាំង(2)
- កណ្តាល(2)
- កំពង់ចាម(2)
- ព្រះសីហនុ(2)
27-09-2019
9 មន្ត្រីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) Ly Hour Microfinance Institution Plc. - សៀមរាប(5)
- មណ្ឌលគីរី(5)
- ព្រះសីហនុ(5)
- ក្រចេះ(5)
- កំពង់ឆ្នាំង(5)
- ប៉ៃលិន(5)
- កំពង់ស្ពឺ(5)
- កែប(5)
- កំពត(5)
- កោះកុង(5)
- ឧត្តរមានជ័យ(5)
- កំពង់ធំ(5)
- បន្ទាយមានជ័យ(5)
- រតនគីរី(5)
- កំពង់ចាម(5)
- កណ្តាល(5)
- ពោធិ៍សាត់(5)
- ព្រះវិហារ(5)
- ភ្នំពេញ(5)
- តាកែវ(5)
- ព្រៃវែង(5)
- ស្វាយរៀង(5)
- បាត់ដំបង(5)
- ស្ទឹងត្រែង(5)
27-09-2019
10 ភ្នាក់ងារឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) វីថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក (Vithey Microfinannce Plc - បាត់ដំបង(10)
- កណ្តាល(20)
- ភ្នំពេញ(10)
30-09-2019
11 ជំនួយការបម្រើអតិថិជន (Customer Service Assistant) (អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​នៅ​ធនាគារ និង​បុគ្គលិក​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ) ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី - ប៉ៃលិន(6)
- រតនគីរី(5)
- បាត់ដំបង(20)
- ក្រចេះ(10)
- កំពង់ស្ពឺ(20)
- កំពង់ចាម(15)
- ព្រៃវែង(15)
- កំពង់ឆ្នាំង(10)
- កំពង់ធំ(15)
- បន្ទាយមានជ័យ(11)
- ស្ទឹងត្រែង(5)
- ព្រះសីហនុ(10)
- ព្រះវិហារ(6)
- សៀមរាប(10)
- ពោធិ៍សាត់(10)
- មណ្ឌលគីរី(5)
- កែប(6)
- កោះកុង(5)
- កណ្តាល(20)
- កំពត(10)
- ឧត្តរមានជ័យ(10)
- ត្បូងឃ្មុំ(15)
- ស្វាយរៀង(10)
- តាកែវ(15)
20-09-2019
12 ជំនួយការបម្រើអតិថិជន​ (បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​ស្ថិតិ ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ធានា​រ៉ាប់រង) គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី កណ្តាល(5) 18-09-2019
13 កម្មការនី ផ្នែកដេរ (អ្នក​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ដេរ) រោងចក្រ ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល កណ្តាល(300) 20-09-2019
14 Teacher (អ្នក​អប់រំ​កុមារ​តូច​ៗ) សាលា i Kids(UCMAS)Cambodia កណ្តាល(12) 20-09-2019
15 Branch Operation Officer (លេខាធិការ (ទូទៅ)) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត - ភ្នំពេញ(5)
- តាកែវ(2)
- សៀមរាប(3)
- កណ្តាល(2)
04-10-2019
16 មន្ដ្រីសេវាកម្មអតិថិជន (Branch Service Office) (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត - កំពង់ស្ពឺ(3)
- កណ្តាល(3)
- បាត់ដំបង(5)
- ភ្នំពេញ(10)
- កំពង់ឆ្នាំង(3)
04-10-2019
17 Sales Freelancer (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ) Chipmong Group - កំពង់ស្ពឺ(2)
- កណ្តាល(3)
- ភ្នំពេញ(5)
25-09-2019
18 Driver (អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត - កំពង់ឆ្នាំង(2)
- ភ្នំពេញ(2)
- កណ្តាល(2)
- កំពង់ចាម(2)
- កំពង់ស្ពឺ(2)
04-10-2019
19 Sales Officer (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) Chipmong Group - ព្រៃវែង(2)
- ពោធិ៍សាត់(2)
- ត្បូងឃ្មុំ(2)
- កំពង់ស្ពឺ(2)
- ភ្នំពេញ(5)
- ព្រះវិហារ(2)
- កំពត(2)
- បាត់ដំបង(2)
- ស្ទឹងត្រែង(2)
- កោះកុង(2)
- ប៉ៃលិន(2)
- កំពង់ធំ(2)
- កែប(2)
- តាកែវ(2)
- កំពង់ឆ្នាំង(2)
- មណ្ឌលគីរី(2)
- ស្វាយរៀង(2)
- កំពង់ចាម(2)
- សៀមរាប(2)
- ឧត្តរមានជ័យ(2)
- ក្រចេះ(2)
- ព្រះសីហនុ(2)
- កណ្តាល(3)
- រតនគីរី(2)
- បន្ទាយមានជ័យ(2)
25-09-2019
20 Credit Consultant (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត - កំពង់ស្ពឺ(28)
- រតនគីរី(22)
- ក្រចេះ(22)
- កំពង់ចាម(22)
- ព្រៃវែង(22)
- កំពង់ឆ្នាំង(32)
- កំពង់ធំ(22)
- ស្ទឹងត្រែង(12)
- ព្រះវិហារ(14)
- បន្ទាយមានជ័យ(28)
- ព្រះសីហនុ(22)
- សៀមរាប(22)
- ពោធិ៍សាត់(22)
- មណ្ឌលគីរី(10)
- កែប(20)
- កោះកុង(18)
- ភ្នំពេញ(46)
- កំពត(16)
- ត្បូងឃ្មុំ(18)
- កណ្តាល(22)
- ឧត្តរមានជ័យ(22)
- ស្វាយរៀង(22)
- តាកែវ(22)
- ប៉ៃលិន(16)
- បាត់ដំបង(32)
04-10-2019
21 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ (Sale Executive) (ជំនួយការ​លក់​ក្នុង​ហាង) Lucky Star Dragon Lotto Co., Ltd - រតនគីរី(2)
- ភ្នំពេញ(10)
- កំពត(2)
- កោះកុង(2)
- ឧត្តរមានជ័យ(2)
- ស្ទឹងត្រែង(2)
- កណ្តាល(2)
- មណ្ឌលគីរី(2)
- បន្ទាយមានជ័យ(2)
- កំពង់ធំ(2)
- ព្រះសីហនុ(2)
- ព្រះវិហារ(2)
20-09-2019
22 កាត់ដេរ (អ្នក​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ដេរ) ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អុិនដាសស្រ្ទៀល កណ្តាល(1000) 30-09-2019
23 Insurance Specialist (អ្នក​តំណាង​ធានា​រ៉ាប់រង) Manulife (Cambodia) PLC - ព្រៃវែង(2)
- បន្ទាយមានជ័យ(5)
- កំពង់ស្ពឺ(1)
- ភ្នំពេញ(2)
- ស្ទឹងត្រែង(3)
- បន្ទាយមានជ័យ(2)
- ស្វាយរៀង(1)
- កំពង់ចាម(1)
- ឧត្តរមានជ័យ(1)
- មណ្ឌលគីរី(4)
- ព្រះសីហនុ(4)
- សៀមរាប(2)
- កំពង់ធំ(5)
- កណ្តាល(2)
- កំពត(3)
- កណ្តាល(3)
- ប៉ៃលិន(1)
- កំពង់ឆ្នាំង(10)
- ក្រចេះ(3)
- កោះកុង(1)
15-09-2019
24 Officer,Business Development (អ្នក​វិភាគ​ការ​គ្រប់គ្រង និង​រដ្ឋបាល) Manulife (Cambodia) PLC - ឧត្តរមានជ័យ(1)
- ពោធិ៍សាត់(1)
- កំពង់ធំ(1)
- កណ្តាល(1)
- កំពត(1)
- បន្ទាយមានជ័យ(1)
- កំពង់ចាម(1)
15-09-2019

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

  Filename: models/mod_vcount.php

  Line Number: 24

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

  Filename: models/mod_vcount.php

  Line Number: 24

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

  Filename: models/mod_vcount.php

  Line Number: 37

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

  Filename: models/mod_vcount.php

  Line Number: 37