ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ខ្ញុំ​កំពុង​ស្វែងរក...


ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 កាន់ស្តុក (បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​ខាង​ស្តុក​ទំនិញ) CAMDENT DENTAL CLINIC បាត់ដំបង(1) 31-07-2019
2 គណនេយ្យ (គណនេយ្យករ) CAMDENT DENTAL CLINIC បាត់ដំបង(1) 31-07-2019
3 ជំនួយការគ្រូពេទ្យ (ជំនួយ​ការ​ពេទ្យ​ធ្មេញ​ និង​អ្នក​ព្យាបាល​ធ្មេញ) CAMDENT DENTAL CLINIC បាត់ដំបង(2) 31-07-2019
4 collaborator AP Business Staff (អ្នក​លក់ដូរ​ពី​ផ្ទះ​មួយ​ទៅ​ផ្ទះ​មួយ) Metfene បាត់ដំបង(5) 31-07-2019
5 ផ្នែកស្បា៉ (អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​សម្អាត និង​ថែរក្សា​ក្នុង​ការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេងៗទៀត) Nature Spa បាត់ដំបង(3) 28-07-2019
6 ផ្នែកគណនេយ្យ (គណនេយ្យករ) Nature Spa បាត់ដំបង(2) 28-07-2019
7 ផ្នែកអ្នកនាំភ្ញៀវ (មគ្គុទេសក៍​ទេសចរណ៍ ) Nature Spa បាត់ដំបង(2) 28-07-2019
8 ជំនួយការឃ្លាំង (បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​គណនេយ្យ និង​បញ្ជី) ក្រុមហ៊ុនសេះហោះមានជ័យ បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
9 កូនជាងជុសជុលរថយន្ត (អ្នក​តម្លើង​ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) ក្រុមហ៊ុនសេះហោះមានជ័យ បាត់ដំបង(3) 31-08-2019
10 បុគ្គលិកទីផ្សារ (វិជ្ជាជីវៈ​ខាង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ទីផ្សារ) ក្រុមហ៊ុនសេះហោះមានជ័យ បាត់ដំបង(5) 31-08-2019
11 បុគ្គលិកទីផ្សារ (វិជ្ជាជីវៈ​ខាង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ទីផ្សារ) ក្រុមហ៊ុនសេះហោះមានជ័យ បាត់ដំបង(5) 31-08-2019
12 គ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោង (គ្រូ​បង្រៀន​ភាសា​ផ្សេងទៀត) សាលាទំនាក់ទំនងសម័យទំនើប បាត់ដំបង(10) 31-07-2019
13 គ្រូកុំព្យូទ័រ (គ្រូ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា) សាលាទំនាក់ទំនងសម័យទំនើប បាត់ដំបង(2) 31-07-2019
14 លេខា (លេខាធិការ (ទូទៅ)) សាលាទំនាក់ទំនងសម័យទំនើប បាត់ដំបង(2) 31-07-2019
15 អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ (នាយក​គ្រប់គ្រង និង​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ) សាលាទំនាក់ទំនងសម័យទំនើប បាត់ដំបង(2) 31-07-2019
16 Sale (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) PRUDENTIAL បាត់ដំបង(60) 31-07-2019
17 បុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មបច្ចេកទេស (អ្នក​បច្ចេកទេស​ប្រតិបត្តិ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា និង​គមនាគមន៍) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
18 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ថ្នាំពេទ្យ (ជំនួយ​ការ​ពេទ្យ) DKSH បាត់ដំបង(8) 30-08-2019
19 បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម (វិស្វករ​ឧស្សាហកម្ម ​និង​ផលិតកម្ម) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
20 បុគ្គលិកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម (អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍ និង​អ្នក​វិភាគ​ផ្នែក​ទន់ និង​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
21 ជំនួយការប្រតិបតិ្តនាយក (លេខាធិការ (ទូទៅ)) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
22 Insurance Specialist (អ្នក​តំណាង​ធានា​រ៉ាប់រង) Manulife (Cambodia) PLC - ក្រចេះ(6)
- បន្ទាយមានជ័យ(6)
- កំពង់ធំ(6)
- ព្រះសីហនុ(6)
- កោះកុង(6)
- កំពង់ចាម(6)
- ស្ទឹងត្រែង(6)
- ភ្នំពេញ(7)
- កណ្តាល(6)
- មណ្ឌលគីរី(6)
- បាត់ដំបង(6)
- ឧត្តរមានជ័យ(6)
- កំពត(6)
25-07-2019
23 បុគ្គលិកផ្នែកលក់បរិក្ខារពិសោធន៍ (វិជ្ជាជីវៈ​ខាង​ការ​លក់​បច្ចេកវិទ្យា និង​ឱសថ​ពេទ្យ (មិន​រួម​បញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​គមនាគមន៍)) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
24 ប្រធានក្រុមផ្នែកលក់ថ្នាំពេទ្យ (នាយក​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​លក់រាយ និង​លក់ដុំ) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
25 ប្រធានក្រុមផ្នែកទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយ (នាយក​គ្រប់គ្រង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
26 ប្រធានផ្នែកលក់ឧបករណ៍បច្ចេកទេស (ការ​លក់​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​គមនាគមន៍) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
27 អនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម (អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​ទន់​កុំព្យូទ័រ) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
28 បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយផលិតផល (អ្នក​បច្ចេកទេស​ខាង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សោតទស្សន៍) DKSH បាត់ដំបង(1) 31-08-2019
29 បុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅក្នុងហាង (ជំនួយការ​លក់​ក្នុង​ហាង) DKSH បាត់ដំបង(11) 31-08-2019
30 បុគ្គលិកផ្នែកតាំងបង្ហាញផលិតផល (អ្នក​តាំង​បង្ហាញ​លក់) DKSH បាត់ដំបង(4) 31-08-2019

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37