ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

កំពុង​ស្វែងរកការងារ...

ស្វែងរកលម្អិត

ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 រដ្ខបាល (បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​ទូទៅ) រោងចក្រ ហ្សីជាង ហូមភ័ញហ្វើនីឈ័រ ឯ.ក ព្រះសីហនុ(4) 05-08-2020
2 Software Engineer (វិស្វករ​សំនង់​ស៊ីវីល) ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា​ តេលា(kampuchea TeLa) ភ្នំពេញ(2) 31-07-2020
3 Senior Software Engineer (វិស្វករ​អេឡិចត្រូនិច) ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា​ តេលា(kampuchea TeLa) ភ្នំពេញ(1) 31-07-2020
4 IT Engineer (វិស្វករ​អេឡិចត្រូនិច) ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា​ តេលា(kampuchea TeLa) ភ្នំពេញ(1) 31-07-2020
5 Credit Officer សាខាថ្នល់ទទឹង ០២នាក់ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) MAXIMA Microfinance Plc. កណ្តាល(2) 30-07-2020
6 Credit Officer សាខាអរិយក្សត្រ​ ០២នាក់ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) MAXIMA Microfinance Plc. កណ្តាល(2) 30-07-2020
7 Agency Manager (នាយក​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ) Manulife(Cambodia) PLC កំពង់ចាម(1) 18-07-2020
8 Credit Officer សាខាកៀនស្វាយ កណ្តាល ០2នាក់ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) MAXIMA Microfinance Plc. កណ្តាល(2) 30-07-2020
9 Credit Officer សាខាតាក្តុល កណ្តាល ០៥នាក់ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​ការទំនាក់ទំនង) MAXIMA Microfinance Plc. កណ្តាល(5) 30-07-2020
10 មន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ព្រៃវែង(10) 30-07-2020
11 Sale Supervisor (អ្នក​តំណាង​លក់​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម) BS LAND & HOME កំពត(3) 08-08-2020
12 មន្រ្តីឥណទានហាត់ការ (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង កសិកម្ម ស្ទឹងត្រែង(3) 10-07-2020

កម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37