ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

កំពុង​ស្វែងរកការងារ...

ស្វែងរកលម្អិត

ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 ផ្នែកសន្តិសុខ (Security) (អ្នកការពារ​សន្តិសុខ) Tipsy Seafood ភ្នំពេញ(20) 03-10-2019
2 តៃកុងឡាន (អ្នក​បើកបរ​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ និង​រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ធុនធ្ងន់) Borey Lim Chheang hak ភ្នំពេញ(3) 27-09-2019
3 Seller In-Out (អ្នកធ្វើការ​ខាង​ផ្នែក​លក់ដូរ ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) Borey Lim Chheang hak ភ្នំពេញ(2) 27-09-2019
4 Account Stock (បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​ខាង​ស្តុក​ទំនិញ) Borey Lim Chheang hak ភ្នំពេញ(2) 27-09-2019
5 Accounting Assistant (បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​គណនេយ្យ និង​បញ្ជី) Tipsy Seafood ភ្នំពេញ(1) 03-10-2019
6 Accounting Clerk (គណនេយ្យករ) Tipsy Seafood ភ្នំពេញ(1) 03-10-2019
7 ផ្នែកចំអិនម្ហូប និងរៀបចំម្ហូប កម្រិត I (ចុងភៅ) Tipsy Seafood ភ្នំពេញ(9) 03-10-2019
8 ផ្នែកចំអិនម្ហូប និងរៀបចំម្ហូប កម្រិត II (មេ​ចុងភៅ) Tipsy Seafood ភ្នំពេញ(7) 03-10-2019
9 ផ្នែកចំអិនម្ហូប និងរៀបចំម្ហូប កម្រិត III (មេ​ចុងភៅ) Tipsy Seafood ភ្នំពេញ(8) 03-10-2019
10 Accountant (គណនេយ្យករ) Borey Lim Chheang hak ភ្នំពេញ(2) 27-09-2019
11 ផ្នែកអ្នកបើកតុតុ (Driver TukTuk) (អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ) Tipsy Seafood ភ្នំពេញ(10) 03-10-2019
12 ផ្នែកកម្មករ (អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ) វលក្ខណ៍ហូម កំពត(10) 30-09-2019

កម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37