ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

កំពុង​ស្វែងរកការងារ...

ស្វែងរកលម្អិត

ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 ជាងប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន (អ្នក​ធ្វើ​ការ​កំរិត​តូចតាច ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) ក្រុមហ៊ុន សូគីម៉ិច ភ្នំពេញ(15) 30-11-2019
2 អ្នកចាក់ប្រេង (វិស្វករ​ខាង​ការ​ទាញយក​រ៉ែ លោហស្សាហករ និង​វិជ្ជាជីវៈ​ដែល ​ពាក់ព័ន្ធ) ក្រុមហ៊ុន សូគីម៉ិច ភ្នំពេញ(15) 30-11-2019
3 អ្នកបើកបរឡានតូច (អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ) ក្រុមហ៊ុន សូគីម៉ិច ភ្នំពេញ(2) 30-11-2019
4 មន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ក្រុមហ៊ុន ឯក សុក្រឹត្យ ឯ.ក បាត់ដំបង(8) 29-11-2019
5 ជំនួយការការិយាល័យ (បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​ទូទៅ) ក្រុមហ៊ុន សូគីម៉ិច ភ្នំពេញ(5) 30-11-2019
6 មន្រ្តីឥណទាននិងមន្ត្រីឥណទានហាត់ការ (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី បាត់ដំបង(12) 22-11-2019
7 Credit Office Trainee (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី - បាត់ដំបង(2)
- បាត់ដំបង(1)
22-11-2019
8 Credit Officer (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី ពោធិ៍សាត់(6) 22-11-2019
9 Sinior Internal Audit (អ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់​ខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​វិនិយោគ​ទុន) ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី បាត់ដំបង(1) 22-11-2019
10 មន្រ្តីឥណទានណាណូ (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) Ly Hour Microfinance Institution Plc. - ភ្នំពេញ(10)
- កំពង់ចាម(10)
- ព្រះសីហនុ(10)
- កណ្តាល(10)
- កំពង់ឆ្នាំង(10)
11-11-2019
11 មន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) C.B MARKET បាត់ដំបង(5) 29-11-2019
12 អ្នកទទូលចុះឈ្មោះសិស្ស (លេខាធិការ (ទូទៅ)) សាលាភាសាអន្តរជាតិឡៃហ្វ៍ ប្រ៊ីជហ្គ៍ បាត់ដំបង(1) 22-11-2019

កម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37