ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

កំពុង​ស្វែងរកការងារ...

ស្វែងរកលម្អិត

ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 ផ្នែកផលិត (កម្មករ​ខ្ចប់វេច​ដោយ​ដៃ) សិប្បកម្មទឹកសុទ្ធ អូហ្សានី បាត់ដំបង(4) 10-02-2020
2 ជំនួយការលក់ (ជំនួយការ​លក់​ក្នុង​ហាង) DFI Lucky Private Limited ភ្នំពេញ(10) 30-01-2020
3 ព្រូឃ្កាំង (អ្នក​រៀប​ដាក់​ទំនិញ​តាម​ធ្នើ​ក្នុង​ឃ្លាំង) សិប្បកម្មទឹកសុទ្ធ អូហ្សានី បាត់ដំបង(2) 10-02-2020
4 Sales Admin (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ) Khmer Beverages Co., Ltd កំពង់ធំ(13) 19-02-2020
5 ផ្នែកអ៊ុត (អ្នក​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ដេរ) ឡាឡាអេផល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ភ្នំពេញ(20) 20-02-2020
6 ជំនួយកា​របម្រើអតិថិជន (អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដល់​អតិថិជន ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ ​ចំណាត់​ថ្នាក់) មហានគរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បាត់ដំបង(10) 31-01-2020
7 ដេរសម្លៀកបំពាក់ (អ្នក​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ដេរ) ក្រុមហ៊ុនខូភ្យូស តាកែវ(350) 31-01-2020
8 ផ្នែកដេរ (អ្នក​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ដេរ) ឡាឡាអេផល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ភ្នំពេញ(100) 20-02-2020
9 មន្ត្រីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) មហានគរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បាត់ដំបង(10) 31-01-2020
10 Credit Officer សាខាព្រែកព្នៅ ភ្នំពេញ (អ្នក​លក់​សំបុត្រ​សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន) MAXIMA Microfinance Plc. ភ្នំពេញ(2) 31-01-2020
11 Sales Executive-Mee Chiet (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ) NVC Corporation (Vital Premium Water) កំពង់ធំ(4) 02-02-2020
12 ប្រធានក្រុមដេរ (អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​ការ​ផលិត​ក្នុង​រោងចក្រ) ឡាឡាអេផល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ភ្នំពេញ(10) 20-02-2020

កម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37