ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

កំពុង​ស្វែងរកការងារ...

ស្វែងរកលម្អិត

ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 មន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី ព្រៃវែង(24) 05-07-2018
2 ផ្នែក ការិយាល័យជួមុខ (គណនេយ្យករ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(6) 30-06-2018
3 ផ្នែក ក្រលុកស្រា (អ្នកបំរើ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(3) 30-06-2018
4 ផ្នែក ទទូលភ្ញៀវ (អ្នកបំរើ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(5) 30-06-2018
5 ផ្នែក លាងចាន (អ្នកបំរើ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(4) 30-06-2018
6 ផ្នែក រត់តុ (អ្នកបំរើ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(11) 30-06-2018
7 ផ្នែក រៀបបន្ទប់ (អ្នកបំរើ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(6) 30-06-2018
8 ផ្នែក សន្តិសុខវេនយប់ (អ្នកបំរើ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(3) 30-06-2018
9 ផ្នែក ធ្វើនុំ (អ្នកបំរើ) RoyalAngkor Resort Hotel សៀមរាប(2) 30-06-2018
10 ផ្នែក ចុងភៅ (ចុងភៅ) RoyalAngkor Resort Hotel 30-06-2018
11 House Keeping​ Intern (អ្នក​ជួយ​ធ្វើ​កិច្ចការ និង​អ្នក​សម្អាត​អនាម័យ​ក្នុង​ការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេងទៀត) Raffles Hotel Le Royal ភ្នំពេញ(10) 30-06-2018
12 Agronomist (បេឡាករ និង​ស្មៀន​រត់​សំបុត្រ) Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd. - កំពង់ធំ(2)
- ព្រះវិហារ(2)
30-06-2018

កម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37