ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

កំពុង​ស្វែងរកការងារ...

ស្វែងរកលម្អិត

ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 ផ្នែក លក់ (អ្នក​លក់​សំបុត្រ​សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន) បណ្ណាគារ អិល អេ សៀវភៅ សៀមរាប(8) 14-08-2019
2 មន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) អង្គការប្រាសាទមាស ព្រៃវែង(2) 31-07-2019
3 មន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) អង្គការប្រាសាទមាស ព្រៃវែង(2) 31-07-2019
4 បុគ្គលិកខាងរៀបបៀ (អ្នកបំរើ) QueenCo ព្រះសីហនុ(1) 23-07-2019
5 ផ្នែកផ្សេងៗ (កម្មករ​ផលិតកម្ម​ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) ណាន​ឡៃ អុិនធើណេសិនណល កណ្តាល(50) 01-08-2019
6 ផ្នែកខ្សែរដេរ (កម្មករ​ផលិតកម្ម​ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) ណាន​ឡៃ អុិនធើណេសិនណល កណ្តាល(100) 01-08-2019
7 ផ្នែកវេចខ្ចប់ (កម្មករ​ខ្ចប់វេច​ដោយ​ដៃ) ណាន​ឡៃ អុិនធើណេសិនណល កណ្តាល(10) 01-08-2019
8 មន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) អង្គការប្រាសាទមាស ព្រៃវែង(2) 31-07-2019
9 ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) KK FUND LEASING PLC ភ្នំពេញ(2) 31-07-2019
10 បេឡាធិកា (វិជ្ជាជីវៈ​ជា​សហការី​ផ្នែក​គណនេយ្យ) KK FUND LEASING PLC ភ្នំពេញ(2) 31-07-2019
11 Mechanic (អ្នក​តម្លើង​បរិក្ខារ​អគ្គីសនី និង​អេឡិចត្រូនិច) Ming Wouy Group Co., Ltd ភ្នំពេញ(10) 17-08-2019
12 Delivery Man (អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ) Ming Wouy Group Co., Ltd ភ្នំពេញ(10) 17-08-2019

កម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37