ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

កំពុង​ស្វែងរកការងារ...

ស្វែងរកលម្អិត

ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 Investment Consultant (ឈ្មួញ និង​ឈ្មួញ​កណ្តាល​ខាង​មូលប័ត្រ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ) Alpha Gold Futures Co.,Ltd ភ្នំពេញ(50) 13-06-2019
2 Assistant Investment Manager (ឈ្មួញ និង​ឈ្មួញ​កណ្តាល​ខាង​មូលប័ត្រ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ) Alpha Gold Futures Co.,Ltd ភ្នំពេញ(20) 13-06-2019
3 Investment Manager (អ្នក​វិភាគ​ការ​គ្រប់គ្រង និង​រដ្ឋបាល) Alpha Gold Futures Co.,Ltd ភ្នំពេញ(10) 13-06-2019
4 Senior Investment Manager (នាយក​គ្រប់គ្រង​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ធានា​រ៉ាប់រង) Alpha Gold Futures Co.,Ltd ភ្នំពេញ(5) 13-06-2019
5 Officer, Support Function Audit (វិជ្ជាជីវៈ​ជា​សហការី​ផ្នែក​គណនេយ្យ) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត ភ្នំពេញ(1) 31-05-2019
6 Offficer, Credit Analysis (វិជ្ចាជីវៈ​ជា​សហការី​ស្ថិតិ គណិត​សាស្រ្ត និង​គណនា​តម្លៃ) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត ភ្នំពេញ(1) 24-05-2019
7 Receptionist (អ្នក​ទទួល​ភ្ញៀវ (ទូទៅ)) ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី បាត់ដំបង(1) 10-06-2019
8 Officer, Business Application Development (អ្នក​បច្ចេកទេស​ប្រតិបត្តិ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា និង​គមនាគមន៍) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត ភ្នំពេញ(2) 31-05-2019
9 Manager, Mobile App Development (នាយក​គ្រប់គ្រង​សេវាកម្ម​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានវិទ្យា) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត ភ្នំពេញ(1) 31-05-2019
10 Chief Loan Officer (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) Canadia Bank Plc - ស្វាយរៀង(1)
- កំពង់ធំ(1)
- ព្រះវិហារ(1)
31-05-2019
11 Director, Channel Banking Department (អ្នក​គ្រប់គ្រង និង​អ្នក​រៀបចំ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​កុំព្យូទ័រ) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត ភ្នំពេញ(1) 31-05-2019
12 មន្ត្រីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ក្រុមហ៊ុន វី.អាយ.ភី ឃែភីថល ឯ,ក បាត់ដំបង(10) 30-05-2019

កម្លាំងពលកម្មតាមទីកន្លែង

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37