ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ជាស្ពានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្ពោះទៅកាន់ៈ ការងារ កម្លាំងពលកម្ម ព័ត៌មានទីផ្សារការងារ

តើអ្នកចង់ទទួលការងារមែនទេ?
ចង់ប្រកាស CV របស់អ្នក មែនទេ?

ស្វែងរកការងារ ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

តើអ្នកត្រូវការបុគ្គលិក/និយោជិតមែនទេ?
អ្នកចង់ប្រកាសការជ្រើសរើសបុគ្គលិករឺ?

និយោជកចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

ប្រសិនបើអ្នកចងប្រកាសវគ្គសិក្សា /
អាហារូបករណ៍...

វិទ្យាស្ថាន ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនគ្រោងរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្មអន្តរជាតិលើកទី១ នៅកម្ពុជា
IFC និង AMRU RICE សហការជាដៃគូរជំរុញផលិតកម្មស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជា
ផលិតកម្មម្រេចកើនឡើងខ្ពស់ខណៈតម្លៃកំពុងតែដាំក្បាលចុះ
កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ឯកភាពគំនិតចង់បង្កើតស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈរួម លើកស្ទួយកម្លាំងពលកម្មអាស៊ានក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដាក់តំបន់ភ្នំយ៉ាតទៅជាតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធម្មជាតិ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដាក់តំបន់ភ្នំយ៉ាតទៅជាតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធម្មជាតិ
ក្រុមហ៊ុនចិននឹងវិនិយោគលើការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា
កម្មវិធីជួញដូរអនឡាញនឹងដំណើរការចុងឆ្នាំនេះ
សុខភាពនៃវិស័យអចលនវត្ថុកម្ពុជា មិនមានអ្វីគួរឱ្យព្រួយបារម្ភទេ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ ចង់ឱ្យរោងចក្របើកប្រាក់ខែ ជូនកម្មករតាមប្រព័ន្ធវីង
Job Search
Vacancies: 3360
Job Seekers(High Skilled): 3508
Job Seekers(Low Skilled): 0
Internship: 0
Programs/Courses: 0
Scholarship: 0

Announcement

វេទិការជាតិ អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

 


Prasac ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378/016 786655​ ឬផ្ញើ CV មកកាន់ jc_pp@nea.gov.kh www.nea.gov.kh

 


AIS ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378/016 786655​ ឬផ្ញើ CV មកកាន់ jc_pp@nea.gov.kh www.nea.gov.kh

 


AKYLJD ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378/016 786655​ ឬផ្ញើ CV មកកាន់ jc_pp@nea.gov.kh www.nea.gov.kh

 


AMK ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378/016 786655​ ឬផ្ញើ CV មកកាន់ jc_pp@nea.gov.kh www.nea.gov.kh

 


Read more post...

វគ្គសិក្សាខ្លីៗ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សិក្សា​មុខ​ជំនាញ​រយៈ​ពេល​ខ្លី ដោយ​ឥត​បង់​ថ្លៃ នៅ​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រលាំង ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់
សិក្សា​មុខ​ជំនាញ​រយៈ​ពេល​ខ្លី ដោយ​ឥត​បង់​ថ្លៃ នៅ​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រលាំង ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ
សិក្សាមុខជំនាញរយៈពេលខ្លី ដោយឥតបង់ថ្លៃ

Related Links

Cabinet of Prime Minister

Office of The Council of Ministers

National Training Board (NTB)

National Institute of Statistics

TVET Institution

List of Oversea Recuitment Agency

TVETMIS

WAPES

Thank-you Letter

“ When I went there, I read job announcement on the board, and then I spoke to the job center staff to get more information. The staff helped me write my CV and apply for work. Many people were interviewed, but I got it.”

.My name is Sou Bunheng, age 23. Currently, I am working at a representative office of Panasonic Cambodia. I am more than happy for that fact that NEA provided me with a chance to get interviewed at Panasonic, which marked the starting point of my career path as it came to light.

Cooperation:

Previous TV post
Find us on Facebook

គំរូ​ទម្រង់​ពាក្យ​សុំ​ធ្វើ​តេស្ត​ភាសា​កូរ៉េ​

Latest Key Indicators

កំណើនផលិតផលជាតិសរុប: 7.3% (2012)
អតិផរណា: 4.5% (Jan 2014)
អត្រានិកម្មភាព: 2.7 (2012)
ចំនួនប្រជាជនសរុប: 14,899,129 (2012)
ប្រជាជនស្ថិតក្នុងអាយុធ្វើការ: 10,007,657 (2012)
កំលាំងពលកម្ម: 7,198,617 (2012)

Table:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012e

2013p

2014-2018

10.30%

13.3%

10.8%

10.2%

6.7%

0.1%

6.0%

7.1%

7.3%

7.6%

7%


Consumer Price index, Phnom Penh
(October - December 2006 = 100)
January 2014
COICOP Major groups Weight Index % change % unit contribution
    percent Jan 2013 Dec 2013 Jan 2014 1 month 12 months 1 month 12 months
00 All ITEMS (CPI TOTAL) 100.000 149.2 155.7 156.0 0.2 4.5 0.2 4.5
01 FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 44.775 167.9 177.8 177.4 -0.2 5.7 -0.1 2.9
02 ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS 1.625 126.4 131.9 134.2 1.7 6.1 0.0 0.1
03 CLOTHING AND FOOTWEAR 3.036 124.1 130.3 131.5 0.9 6.0 0.0 0.2
04 HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 17.084 127.7 130.9 131.2 0.2 2.7 0.0 0.4
05 FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE 2.743 129.3 133.3 136.7 2.5 5.7 0.1 0.1
06 HEALTH 5.141 116.6 127.5 127.3 -0.1 9.1 0.0 0.4
07 TRANSPORT 12.228 131.0 129.3 130.0 0.5 -0.7 0.1 -0.1
08 COMMUNICATION 1.136 71.3 69.5 69.2 -0.5 -2.9 0.0 0.0
09 RECREATION AND CULTURE 2.912 105.1 108.9 110.9 1.8 5.5 0.0 0.1
10 EDUCATION 1.174 146.1 156.6 158.7 1.3 8.6 0.0 0.1
11 RESTAURANTS 5.861 200.1 212.8 214.5 0.8 7.2 0.1 0.6
12 MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 2.285 153.0 144.4 144.5 0.1 -5.5 0.0 -0.1

Visitors Counter

Today 890

Yesterday4,039

This week397,978

Last week72,704

This month780,739

Last month581,138

All visiter5,290,384

We have : 30 visiting, 0 user online


WhatsApp for Tablet

Download