វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : កុំព្យូទ័រ(របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗ)
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-07-2020 ដល់ 18-08-2020
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 22-08-2020 ដល់ 24-08-2020
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">វេនសិក្សា៖ ថ្ងៃអាទិត្យ

*វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ
(Special English Training Course)
******************************
***#សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យខ្មែរ #និងបរទេស
****ចូលរៀនៈ 22/23/24 ខែ សីហា ២០២០***
**សិក្សារយៈពេល ១​ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំកន្លះ អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការ ជំនាញស្តាប់ និយាយ សរសេរ និងបកប្រែ
***អ្នកសិក្សានឹងទទួលបាន Digital Books, Online Testing, Online Workbook,Audio and Video Learning, Other Resources
***តំលៃសិក្សាៈ បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៨ សីហា​ ២០២០ តំលៃ $150/Term
***តំលៃពេញ $170/Term

***#វេនសិក្សាៈ ល្ងាច និងសៅរ៍ ឬអាទិត្យ
***ល្ងាច : 6:00PM-8:00PM
****សៅរ៍ឬអាទិត្យ : 7:30AM-11:30AM&1:30PM-5:30PM
***ចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តចូលរៀនរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 8:30 AM ដល់ម៉ោង 7:00 PM នៅទីតាំងវិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA)

Tel:012 987 006/076 6666 442/069​ 400 384/015 996 108​
***FaceBook Page: Institute of Finance and Accounting-IFA
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ