វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ភាសា
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ផ្សេងៗ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 04-11-2019 ដល់ 20-11-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 23-11-2019 ដល់ 25-11-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">វេនសិក្សាៈ ព្រឹក ថ្ងៃ ល្ងាច និងសៅរ៍ ឬអាទិត្

*វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ
(Special English Training Course)
សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យខ្មែរ និងបរទេស
ចូលរៀនៈ 23/24/25 ខែ វិច្ឆិកា ២០១៩***
សិក្សារយៈពេល ១​ឆ្នាំ អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការ ជំនាញស្តាប់ និយាយ សរសេរ និងបកប្រែ
អ្នកសិក្សានឹងទទួលបាន Digital Books, Online Testing, Online Workbook,Audio and Video Learning, Other Resources

តំលៃសិក្សាៈ បង់ត្រឹមថ្ងៃទី 20 វិច្ឆិកា​ ២០១៩ តំលៃ $150/Term

តំលៃពេញ $170/Term
វេនសិក្សាៈ ព្រឹក ថ្ងៃ ល្ងាច និងសៅរ៍ ឬអាទិត្យ
ព្រឹក : 8:00AM-10:00AM/10:00AM-12:00PM
ថ្ងៃ : 1:30PM-3:30PM/3:30PM-5:30PM
ល្ងាច : 6:00PM-8:00PM
សៅរ៍ឬអាទិត្យ : 8:00AM-11:00AM&2:00PM-5:00PM
ចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តចូលរៀនរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 8:30 AM ដល់ម៉ោង 7:00 PM នៅទីតាំងវិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA)

Tel:012 987 006/076 6666 442/069​ 400 384/015 996 108​
FaceBook Page: Institute of Finance and Accounting-IFA
Instagram@ifa.edu.kh
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ