ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42799) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

CHAMROEUN Microfinance Plc.

Teller

15 នាក់ ៖

- កំពត, កម្ពុជា(15)

11-02-2021

22-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Minimum 2nd year student in Finance and Banking, accounting and or related field - Previous experience will be an advantage - Able to use Microsoft Excel, Words , Emails and Outlooks - Hardworking, strong commitment and self-motivated person

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Perform daily cash count and support cash reconciliation at the end of operating; investigate immediately any variances; - Receive cash and disburse loan from/to the clients; - Be responsible for stock/inventory and filling management; - Perform daily posting transaction in to system; - Assist in promoting CHAMROEUN’s products and services to the clients; - Cash handling; - Perform other administrative tasks as assigned by line supervisor.

របៀបដាក់ពាក្យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream 2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online. Click here to learn how to register and post a CV online!