ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42794) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MAXIMA Microfinance Plc.

Internal Auditor(01 position – Head Office)

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

19-01-2021

19-01-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 16:30:00
បញ្ចប់: 12:00:00 16:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 1. Internal Auditor

Salary:Negotiable

Location:Head Office – Phnom Penh

Job Responsibilities:

 • Implement assignment base on the audit program and plan
 • Conduct operational audit and financial audit for all offices (Branch and Head Office)
 • Conduct client visit to make sure that there is no phantom clients exist
 • Review of compliance with existing policies, regulations, plans and procedures
 • Oversee and execute the follow-up of audit findings
 • Review means of safeguarding assets and provides information and recommendations to correct any errors or mistakes found
 • Prepare audit report after conduct audit
 • Develop strong understanding of company activities and related risks
 • Emerging risks to adequately assess operation and audit related impacts
 • Provide recommendations for developing new audit approaches and/or appropriate controls to mitigate risks
 • Assist and train the new audit staff on audit technique and skill.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Requirement

 • University degree in Audit, Finance, Accounting or Business Administration or related fields
 • Be honest, friendly, active and creative
 • Good Interpersonal Skills
 • High level of written and spoken in Khmer and English language
 • Comprehensive both in Khmer and English
 • Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power-Point, Quick-book, Internet and E-mail
 • Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
 • High level of commitment
 • Ability to work under pressure and highly self-motivated
 • Willing to work at field or work in province

របៀបដាក់ពាក្យ

HOW TO APPLY

Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office:      #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email:                   jobs@maxima.com.kh  

                                head.hr@maxima.com.kh

Phone:                 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh