ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42793) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

MAXIMA Microfinance Plc.

IT Officer (01 position – Head Office)

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

19-01-2021

19-01-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 16:30:00
បញ្ចប់: 12:00:00 16:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 1. IT Officer (Technician)

Salary:Negotiable

Location:Head Office – Phnom Penh

Job Responsibilities:

 • Train end users using MAXIMA’s software and other new software. 
 • Install and maintain computers, printers, network devices, internet, email and IT systems at head office and branches.
 • Maintenance computers, printers, and network (virus scanning, and protecting, set up any software, printer…).
 • Perform database backup and recovery.
 • Ensure the security, quality and confidentiality of Information Systems 
 • Provide basic level of troubleshooting to the users.
 • Prepare user manual and guideline for users for application. 
 • Performed other related tasks as required

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Requirement

 • University degree in Information Technology or Computer Science
 • Be honest, friendly, active and creative
 • Good Interpersonal Skills
 • Fluent in Khmer language and English
 • Good at building good relationship
 • High level of commitment
 • Ability to work under pressure and highly self-motivated

របៀបដាក់ពាក្យ

HOW TO APPLY

Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office:      #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Email:                   jobs@maxima.com.kh  

                                head.hr@maxima.com.kh

Phone:                 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh