ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42766) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនsamechallenge

លក់

3 នាក់ ៖

- ឡូរី, រកាក្នុង, ដូនកែវ, តាកែវ, កម្ពុជា(3)

26-03-2021

31-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (3)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 9

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

បេក្ខជនមានសញ្ញាបត្រទី៩ឡើងទៅ មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ គោរពពេលវេលា និងធ្វើការឲ្យបានសម្រេចតាមផែនការថ្នាក់លើដាក់ឲ្យ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

លក់ផលិតផលជូនអតិថិជន

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 015888036