ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42748) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Lolc cambodia PLC

មន្រ្តី​ឥណទាន​ហាត់ការ

15 នាក់ ៖

- លេខ៧, កំពង់លាវ, ព្រៃវែង, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(15)

30-01-2021

01-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

យ៉ាងហោចណាស់មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)។ ចេះជំនាញផ្នែកលក់ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារ​កាន់តែប្រសើរ។ មានភាពស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ។ ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនដែលមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងលើរបស់អិលអូអិលស៊ី។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ជួយផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់ អិលអូអិលស៊ី​​និងបើកតំបន់ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី។ ជួយគ្រប់គ្រង ថែរក្សាអតិថិជនដែលមានស្រាប់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញឱ្យមានអតិថិជនថ្មីកើនឡើង។ ជួយ​ប្រធាន​ក្រុម​របស់​អិលអូអិលស៊ី​ក្នុងការ​បំពេញ​ពាក្យ​សុំខ្ចី​ប្រាក់ និង​ពិនិត្យ​ជា​ប្រចាំ​ពី​ការប្រើប្រាស់ក​ម្ចី ការសង​ត្រឡប់និង​ធ្វើ​របាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។ សិក្សាអំពីនិតិវិធីផ្តល់កម្ចី និងការគ្រប់គ្រងកម្ចីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

របៀបដាក់ពាក្យ

Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277