ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42747) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Lolc cambodia PLC

មន្រ្តី​ប្រឹក្សា​លក់​សេវា​ហរិញ្ញវត្

10 នាក់ ៖

- លេខ៧, កំពង់លាវ, ព្រៃវែង, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(10)

30-01-2021

01-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

យ៉ាងហោចណាស់មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ឬ កំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគ្រប់ផ្នែក ។ មានចំណេះដឹង ទាក់ទងទៅនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ។ មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្តល់អាទិភាព។ មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្រាវជ្រាវទីផ្សារ​កាន់តែប្រសើរ។ ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជន/នារីដែលមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងលើរបស់អិលអូអិលស៊ី។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងផែនការបញ្ចេញឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់។ ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ទៅកាន់អតិថិជន និងបើកតំបន់ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី។ គ្រប់គ្រង ថែរក្សាអតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងជ្រើសរើសអតិថិជនថ្មី។ សិក្សាវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ពីអតិថិជន។ គ្រប់គ្រងផលបត្រឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ឱ្យមានគុណភាពល្អ។ ពិនិត្យ​ជា​ប្រចាំ​ពីការប្រើប្រាស់​ឥណទាន​សម្ភារ​ប្រើប្រាស់ ការសង​ត្រឡប់ និង​ធ្វើ​របាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។

របៀបដាក់ពាក្យ

Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277