ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42726) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

DKSH (Cambodia) Ltd

Representative, Field Sales

1 នាក់ ៖

- កំពង់ចាម, កម្ពុជា(1)

23-01-2021

25-01-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (ដើម្បីសុវត្ថិភាពបុគ្គលិក)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង -មានភាពស្មោះត្រង់ -ស្រលាញ់ការងារ -គោរពពេលវេលា -បត់បែនតាមការងារ - ខិតខំធ្វើការនិងស្មោះត្រង់ - ទំនាក់ទំនងល្អ - ការគិតវិជ្ជមាន - មានសមត្ថភាពរាងកាយល្អ - សុភាពរាបសា -ឧស្សាព្យាយាម

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-មានភាពស្មោះត្រង់ -ស្រលាញ់ការងារ -គោរពពេលវេលា -បត់បែនតាមការងារ - ខិតខំធ្វើការនិងស្មោះត្រង់ - ទំនាក់ទំនងល្អ - ការគិតវិជ្ជមាន - មានសមត្ថភាពរាងកាយល្អ - សុភាពរាបសា -ឧស្សាព្យាយាម

របៀបដាក់ពាក្យ

* របៀបនៃការដាក់ពាក្យ: បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានគុណវុឌ្ឍិដូចខាងលើ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV & Cover letter) មានបិទរូបថតថ្មី ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់ថតចម្លង លិខិតបញ្ជាក់ការងារ (បើមាន) សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0313337228