ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42714) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

TECHNO PARK POI PET PVT CO., LTD.

Nurse

1 នាក់ ៖

- ប៉ោយប៉ែត, បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(1)

29-01-2021

05-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

300,00$

550,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Nursing and midwifery

Bachelor degree

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 Bachelor of nursing or senior degree or related specialist  Experienced patient care  Has experiences at factory of nursing infirmary is priority  Candidates have knowledgeable in the use of medicine  High responsibility for work Good communication with the team in English and Khmer  Have positive thinking for work and work in a professional code of ethics

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 Provide medicine to employee/dispatching workers each from each tenant provide  Take care patient in case it is necessary to send patients to a hospital/clinic  Report to HR/Admin the types of illnesses or symptoms that can occur to workers before deciding patient hospital/clinic.  Manual record for all workers who get illness follow up patient illness.  Take care workers are sick/ get accident of working hours  Prepare patient record send to hospital/clinic  Check the hygiene environment/infirmary room  Prepare and inspect medical equipment and supplies and ensure that the medicine and materials of first aid kid are sufficient in infirmary room.  Ensure that environment cleanliness infirmary room is well.  Acceptable other jobs which assigned by a company manager, leader  High responsibility for work  Good communication and good team work  To be able to speak English

របៀបដាក់ពាក្យ

Tel: 089 69 89 84 Tel: 069 517 266 Email: tes_sao@technopark.com.kh