ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42706) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

DOREY MEAS

ផ្នែកលក់

10 នាក់ ៖

- លេខ២, កំពង់លាវ, ព្រៃវែង, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(10)

30-01-2021

01-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

*អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ(ទាំងពីភេទ) *កំរិតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី៩ ឡើងទៅ *មានបទពិសោធន៍រឺគ្មាន *មានការតាំងចិត្តខ្ពស់នឹងមានភាពស្មោះត្រង់ *មានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

*ប្រាក់រង្វាន់លេីកទឹកចិត្ត *ប្រាក់ថ្លៃសាំងនឹងប្រាក់ថ្លៃបាយ *ប្រាក់កំរៃជើងសារ *ប្រាក់ commission *ការឡេីងប្រាក់ខែឆាប់រហ័ស *ប្រាក់ខែទី១៣ *ប្រាក់ លេីកទឹកចិត្តប្រចាំថ្ងៃ នឹងសប្ដាណ៍ ផ្សេងៗទៀត -មានទំនួលខុសត្រូវការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277