ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42703) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

dream

អ្នកបកប្រែភាសាចិន

100 នាក់ ៖

- ភ្ជាវ, ត្រែង, រតនមណ្ឌល, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(100)

31-01-2021

01-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Language acquisition

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

អាយុ ចាប់ពី១៨ ដល់ ៤៥ ឆ្នាំ

--ចេះនិយាយបានសរសេរបាន ដោយស្ទាត់ជំនាញ -អ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ ផ្ដល់អតិភាព

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-តាមបកប្រែភាសាអោយជនជាតិចិន

របៀបដាក់ពាក្យ

អាស្រ័យដ្ឋាន ភូមិ ភ្ជាវ ឃុំ ត្រែង ស្រុក រតនមណ្ឌល ខេត្ត បាត់ដំបង 011 36 96 17/ 096 96 55 922/​088 38 64 545 /088 87 61 175/093 30 40 09 Email:phoenixindustral2021@gmail.com