ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42630) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិទ្យុលីសាលីណា

ផ្នែកលក់

20 នាក់ ៖

- រកាក្នុង, ដូនកែវ, តាកែវ, កម្ពុជា(20)

29-01-2021

08-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (3)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:07 00:00:17
បញ្ចប់: 00:00:11 00:00:17
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 9

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំដល់២៨ឆ្នាំ កម្រិតវប្បធម៍ចាប់ពីថ្នាក់ទី៩ឡើងទៅ មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្រឡាញ់ការងារ មានភាពស្មោះត្រង់ និងគោរពពេលវេលា

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

លក់ផលិតផល

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 012817879/060715715