ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42573) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

CPL Cambodia Properties Limited

Sales Agent

30 នាក់ ៖

- ទួលស្វាយព្រៃទី ២, ចំការមន, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(30)

31-01-2021

01-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

1 ឆ្នាំ Real estate activities

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Present, promote and sell products/services to existing and prospective customers - Achieve agreed upon sales targets and outcomes within schedule - Coordinate sales effort with team members and other departments - Generating leads. - Design and implement a strategic sales plan that expands CPL’s customer base and ensure its strong presence in the market. - Establish, develop and maintain positive business and customer relationships - Reach out to customer leads through cold calling - Visiting clients and potential clients to evaluate needs or promote products and services. - Identify and propose strategies to problems affecting the team. - Record names, addresses, purchases or reactions of prospects contacted. - Input and update data on CPL Portal as required. - Guide customers through a detailed recorded verification of sale. - Adjust sales scripts to better target the needs of specific individuals. - Analyse the market’s potential, track sales and status reports - Other duties request by CA team and line manager.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Present, promote and sell products/services to existing and prospective customers - Achieve agreed upon sales targets and outcomes within schedule - Coordinate sales effort with team members and other departments - Generating leads. - Design and implement a strategic sales plan that expands CPL’s customer base and ensure its strong presence in the market. - Establish, develop and maintain positive business and customer relationships - Reach out to customer leads through cold calling - Visiting clients and potential clients to evaluate needs or promote products and services. - Identify and propose strategies to problems affecting the team. - Record names, addresses, purchases or reactions of prospects contacted. - Input and update data on CPL Portal as required. - Guide customers through a detailed recorded verification of sale. - Adjust sales scripts to better target the needs of specific individuals. - Analyse the market’s potential, track sales and status reports - Other duties request by CA team and line manager.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Cambodia Properties Limited Co., Ltd (CPL), ជាកំហិត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ : hr@cplagent.com ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ CPL។ ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: សង្កាត់ទួលស្វាព្រៃII ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ: 069 746 866/ 092 811 323. ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh