ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42537) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

KK FUND LEASING Plc.

មន្រ្តីឥណទាន

5 នាក់ ៖

- ភូមិ ៤, ព្រែកខ្សាយ ខ, ពាមរក៍, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(5)

17-01-2021

30-01-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានកម្រិតសិក្សាចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ឬជា និស្សិតកំពង់សិក្សា បរិញ្ញបត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុង ធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ គណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជ កម្ម ឬវិស័យផ្សេងៗ -មានបទពិសោធការងារក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគាររឹតតែប្រសើរ -មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារ និង យល់ដឹង ពីបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ -ជនជាតិខ្មែរ មានអាយុចាប់ ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ -មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ មានទំនាក់ទំនងល្អ និង ចេះគោរព គ្នាទៅវិញទៅមក។ -មានភាពស្មោះត្រង់ និង ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ។ -មានឆន្ទៈក្នុងការងារ គោរពវិន័យ និង ពេលវេលា -មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ រិតតែប្រសើ -មានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន (ម៉ូតូ) និង ជិះម៉ូតូឆ្ងាយបាន។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ការពិពណ័នា ៖ -ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត (ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយះពេលខ្លីនិងវែង) -ធ្វើប្រតិបត្តិផ្ទាល់ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយគោរពតាមគោលការណ៏នីតិវិធីបទដ្ឋានដែលបានកំណត់ -ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសគូប្រកួតប្រជែង និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល, សេវាកម្ម -គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (ការផ្តល់ប្រាក់និងការប្រមូលប្រាក់) អោយស្របតាមគោលការណ៏ -ធ្វើការដោះស្រាយរាល់ប្រាក់កម្ចីមានបញ្ហា និងសម្របសម្រួលរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឬការទាមទារផ្សេងៗរបស់អតិថិជន -ធ្វើរបាយការណ៏បូកសរុបការអនុវត្តផែនការនិងលទ្ធផលការងារ -ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តរួមការងារ និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័ន - អនុវត្តការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277