ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42536) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

103 New Production Group Plc.

កូនជាង

100 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(100)

31-01-2021

05-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:30:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• មានភាពស្មោះត្រង់ • មានសុខភាពល្អ • មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• ប្រាក់ខែ • មានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ • ឧបត្ថម្ភប្រាក់សុខភាព • ប្រាក់រង្វាន់ឆ្នាំ • ដំណើរកំសាន្តក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន 103 New Production Co.,ltd និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ hr@103npt.com.kh ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល#86 Norodom Blv,Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 070 716 103 / 070 216 103 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer