ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42523) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chip Mong Industries

Cooks (កូនកាំបិត)

30 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(30)

31-01-2021

05-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:30:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

1 ឆ្នាំ Food and beverage service activities

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• មានមានភាពរហ័សរហូន និង ជួយសម្របសម្រួលការងារជាក្រុម។ • ត្រូវមានអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និង ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអនាម័យជានិច្ចក្នុងពេលបំពេញការងារ។ • ត្រូវមានភាពហ្មត់ចត់នឹងការងារ និង ឧស្សាហ៍ព្យាយាម។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

•ជួយចម្អិនមុខម្ហូប និង រៀបចំមុខម្ហូបឲ្យបានឆាប់រហ័ស ក្នុងការបម្រើសេវាកម្ម ជូនទៅកាន់អតិថជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។ លាងសម្អាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបាយ និងទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ •សម្អាតឧបរណ៍ចម្អិនម្ហូប ឥដ្ឋ និងប្រដាប់ប្រដាផ្សេង ឬកន្លែងរៀបចំម្ហូប។ •ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅលើអនាម័យសុខភាព និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាព •តម្រូវឲ្យជួយមេចុងភៅក្នុងការរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូប។ •ការចម្អិនម្ហូប ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅតាមស្តង់ដារូបមន្តម្ហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group. និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ careerfnb@chipmong.com ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: #137, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh Cambodia ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 068 916 345/ 093 388 355 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer