ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42497) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Chip Mong Industries

Cleaner

12 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(12)

31-01-2021

05-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

1 ឆ្នាំ Food and beverage service activities

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ • មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម • មានទំនាក់ទំនងល្អ • ចេះអាន និងសរសេរភាសារខ្មែរ • មានសុខភាពល្អ និងមានអនាម័យល្អ • មានភាពឯករាជ្យ ក្នុងការងារ ជាអ្នកឧស្សាហ៍ ព្យាយាមក្នុងកិច្ចការនិងមានភាពទទួលខុសត្រូវលើការងារ • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ • ចាំបាច់ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• សម្អាតអនាម័យសម្ភារ: និង ឥដ្ឋការ៉ូ • រក្សាអោយមានជាប្រចាំនូវសម្ភារ:ប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្អាតអនាម័យ • ភាពស្អាត និង សណ្តាប់ធ្នាប់នៃសម្ភារ:ផ្សេងៗ និងបរិវេនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការិយាល័យ • សំអាតបរិវេណខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃផ្សារទំនើប • សំអាតនៅតាមបន្ទប់ទឹក និងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដូចជាក្រដាស់អនាម័យ សាប៊ូលាងដៃ ធុងសំរាមគ្រប់ជិតប្រកបដោយផាសុខភាព និងអនាម័យល្ • ត្រូវប្រមូលសំរាម និង កាកសំណល់ផ្សេងៗ • រៀបចំសំរាប់អាហារសម្រន់ និងការងារផ្សងៗ ទៀតនៅពេលមានពិធី • កិច្ចការផ្សេងៗតាមការស្នើររបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន Chip Mong Group. និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ careerfnb@chipmong.com ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: #137, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh Cambodia ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 068 916 345/ 093 388 355 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer