ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 41598) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនមិសុតាហ្វូត

គណនេយ្យ

1 នាក់ ៖

- ព្រៃកូនសេក, អូរចារ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

09-10-2020

02-11-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:07 00:00:05
បញ្ចប់: 00:00:12 00:00:05
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 157

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 157
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 159

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 159
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: minimum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 160

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 160
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: maximum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 161

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 161
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 168

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 168
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 178
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

2 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_level_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-បុរស ស្រី សញ្ជាតិខ្មែរដែលមានអាស័យដ្ឋានក្នុងខេត្តបាត់ដំបង -មានសញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ/ហិរញ្ញវត្ថុ និងពន្ធដា -មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគណនេយ្យ និងពន្ធដា -មានចិត្តស្មោះត្រង់ ឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ -មានសុខភាពមាំមួននិងអនាម័យល្អ -មានការទំនាក់ទំនងល្អនិងមានឆន្ទៈធ្វើការជាក្រុម -ជាមនុស្សមានការលើកទឹកចិត្ត និងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង -មានសម្ថភាពប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ធ្វើការជាមួយកិច្ចការពន្ធដា ឬកិច្ចការដ៏ទៃទៀតស្របច្បាប់ -ជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីពិភាក្សា ចចារតំណាងអោយក្រុមហ៊ុន -ពន្យល់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចការគណនេយ្យ -ធ្វើការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ -ធ្វើកិច្ចការគណនេយ្យ និងពន្ធដា -រៀបចំចំណាយពន្ធដា -ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនិងតាមដានពន្ធ -បំពេញរបាយការណ៍ពន្ធដាប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ

របៀបដាក់ពាក្យ

ក្រុមហ៊ុនមិសុតាហ្៊ូដ អុីមផត អិចផត ក្រុមទី ៥ ភូមិព្រៃកូសេក សង្កាត់អូចារ ក្រុង/ខេត្តបាត់ដំបង ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ៖ 098 30 87 97 / 053 900 687