ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 39494) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ISI STEEL CO.LTD

Warehouse Officer

1 នាក់ ៖

- កំពង់ចាម, កម្ពុជា(1)

17-06-2020

19-06-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:07 00:00:05
បញ្ចប់: 11:00:00 00:00:05
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (ដើម្បីសុវត្ថិភាពបុគ្គលិក)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (good)

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងឬគណនេយ្យឬសមមូល បទពិសោធន៍ជាង ១ ឆ្នាំក្នុងការគ្រប់គ្រងស្តុក •ការិយាល័យ Microsoft៖ Word, Excel, PowerPoint, កម្មវិធីផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងឃ្លាំង •អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសទាំងការនិយាយនិងសរសេរ ក្រុមការងារនិងការទំនាក់ទំនងក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសភ្នែកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតការដោះស្រាយបញ្ហា។ អាចគ្រប់គ្រងក្នុងដំណើរការ លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តជំរុញលទ្ធផល •សមត្ថភាពរៀបចំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ •អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ធានាថារាល់ចលនាប្រចាំថ្ងៃរបស់រាល់សារពើភ័ណ្ឌនីមួយៗបន្ទាប់ពីដំណើរការមានការគាំទ្រឯកសារគ្រប់គ្រាន់និងថតបានល្អដោយមានឬគ្មានប្រព័ន្ធ។ •ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្តុកមានលក្ខណៈទាន់សម័យនិងត្រឹមត្រូវតាមតំរូវការ •សំរបសំរួលនិងប្រតិបត្តិរាល់ចំនុចភ្ជាប់ភារកិច្ចដែលបានកំណត់ទៅការអនុវត្ត 5S ការងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ឧត្តម។

របៀបដាក់ពាក្យ

បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកដាក់រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬតាមលេខទូរស័ព្ទ010484535/092484535ឬតាមអ៊ីម៉ែលrecruitment@isisteel.com.kh