ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 39489) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

FairPuls

ប្រធានក្រុមលក់(ទំនិញឆាប់ខូចនិងទំនិញកក់

3 នាក់ ៖

- កំពត, កម្ពុជា(3)

06-06-2020

15-06-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវមានអាយុចាប់ពីរ១៨ឆ្នាំទៅ២៥ឆ្នាំ - មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- មានភាពរុះរាយរាក់ទាក់ - មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

- បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបកមកាន់ការរិយាល័យយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ រឺទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 078 555 396/093 435 227