ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 39483) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើន

មន្រ្តីឥណទាន

10 នាក់ ៖

- គៀនឃ្លាំង, អំពិលទឹក, កំពង់ត្រឡាច, កំពង់ឆ្នាំង, កម្ពុជា(10)

31-05-2020

10-06-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មិនមានបទពិសោពន៏ក៍អាចដាក់ពាក្យបាន។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មន្រ្តីឥណទាន

របៀបដាក់ពាក្យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចម្រើន ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីឥណទានជាច្រើននាក់នៅ ស្រុកគងពិសី ស្រុកពាមរក៏ ស្រុកពញាព្ញ ស្រុកស្អាង ក្រុងកំពត ក្រុងកំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង និងក្រុងពោធិ៍សាត់ ដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ ចាប់ពី$250 ឡើងទៅ និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមប្រចាំខែ$80 រៀងរាល់ខែ។ មិនមានបទពិសោពន៏ក៍អាចដាក់ពាក្យបាន។ ► Tel: 070 960 666 / 070 677 474 / #cmp #jobannouncement #job ► Telegram: 076 2222 769 / Facebook Page: Chamroeun Microfinance Plc ►