ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 36924) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Toyota(Cambodia) Co, LTD

Finance Leader

3 នាក់ ៖

- បូរី១០០ខ្នង, ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(3)

31-01-2020

31-01-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Literacy and numeracy

1 ឆ្នាំ Manufacture of food products

- Khmer ()

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

សោះត្រង់

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

017​ 333 521 017 222 077