ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35026) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ"អម្រឹត"

មន្ត្រីសន្សំ

15 នាក់ ៖

- ដាំស្ពៃ, ស្លាកែត, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(15)

31-10-2019

04-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:07 00:00:04
បញ្ចប់: 00:00:12 00:00:04
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-កុំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្្ាឬ បញ្ចប់ -មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន -មានជិះម៉ូតូបានឆ្ងាយៗ -មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែល្អ -មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន -អាចស្នាក់នៅកន្លែងតំបន់ដាច់ស្រយាលបាន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ចុះផ្តល់សេវាកម្មអោយអតិថិជន -ដាក់Loan ទៅអោយអតិថិជន -ឡើងរបាយការណ៍ទៅអោយខាងផ្នែកគណេយ្យ -តាមដានប្រាកកម្ចីដែលអតិថិជនបានខ្ចី

របៀបដាក់ពាក្យ

ប្រសិនបើបេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូម ធ្វើCV &Cover Letter មកដាក់នៅការិយាល័យយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដែលមានការិយាល័យ នៅភូមិដាំស្ពៃ សង្កាត់ស្លាកែត ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង