ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35023) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

YINKOK FOOD CORP

ជំនួយការចុងភៅ

8 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(8)

23-10-2019

28-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Very good)

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Age from 18 – 25 year olds
 Hard working and good attitude
 Strong commitment and willing to work for long term
 Have own transportation and driving license
 Acknowledge well location around Phnom Penh
 Good command in English

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន YINKOK FOOD CORP ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ   jobs@cbm.com.kh
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា  ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  #44-46, St222, Sangkat Boeung Raing ,Khan Don Penh , Phnom Penh
ទូរស័ព្ទៈ093 357 555/093 980 555
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer