ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35021) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

POWER SUPERJET

ទីផ្សារ

3 នាក់ ៖

- កម្មករ, ស្វាយប៉ោ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(3)

31-10-2019

04-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Marketing and advertising

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានបទពិសោធន៍ និងចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សា -មិនកំណត់អាយុ -អាចបើកឡានម៉ូតូបាន -ចេះធ្វើរបាយការណ៍ -អាចចល័តការងារគ្រប់ខេត្តបាន -ចេះភាសាអង់គ្លេសនិងថៃរឹតតែល្អ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ចំណុចទីផ្សារ ពិភក្សា និងចរចារគ្នាជាមមួយអតិថិជន -បង្កើនអតិថិជនថ្មីៗ -ចុះលក់ផលិតិផលតាមស្រុក

របៀបដាក់ពាក្យ

ប្រសិនបើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងមកកាន់ការិយាល័័យយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ឬ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេទូរសព្ទ័៖097 66 03 666