ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35017) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

The Place Hostel & Rooftop Bar

waiter

11 នាក់ ៖

- កំពង់ក្របី, ស្វាយប៉ោ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(11)

29-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:03 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

120,00$

140,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មិនទាមទាបទពិសោធន៍

មិនគិតកំរិតវប្បធម៌

មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ

សុភាពរាបសារ​រហ័សរហួន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន

គោរពពេលវេលាធ្វើការ

មានទំនាក់ទនងល្អជាអតិថិជន


របៀបដាក់ពាក្យ

ដាក់ពាក្យនៅ the place ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 0965379599