ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35014) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

មន្រ្តីឥណទាន

1 នាក់ ៖

- ជ្រាវ, ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(1)

01-11-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:07 00:00:05
បញ្ចប់: 00:00:11 00:00:05
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង


 • មានបរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម , ធានាគារ, គ្រប់គ្រង, ហិរញ្ញវត្ថុ រឺ បរិញ្ញាបត្រផ្សេងៗ
 • មានចំណេះដឹងភាសារខែ្មរច្បាស់លាស់ ចេះភាសារអង់គ្លេស ឬ បារាំងកាន់តែប្រសើរ
 • អាយុចាប់ពី ២០ - ៣៥ ឆ្នាំ
 • ជនជាតិខ្មែរ
 • អត្តចរិតស្លូតបូត សុភាពរាបសារ ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម មានគំនិតផ្តួចផ្តើម
 • ពូកែទំនាក់ទំនង និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច


 • ពន្យល់ និងណែនាំអតិថិជនឲ្យស្គាល់ពីគោលការណ៍ និងនិតិវិធីនៃការខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថាន សេន
 • វាយតម្លៃប្រាក់កម្ចីដែលអតិថិជនស្នើសុំ
 • រៀបចំឯកសារឥណទាន ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជន
 • សហការជាមួយបុគ្គលិកដ៍ទៃទៀតក្នុងសាខា ដើម្បីដោះស្រាយរាល់ប្រាក់កម្ចីដែលអតិថិជនបង់ត្រលប់យឺតយ៉ាវ
 • សហការជាមួយ ​បុគ្គលិកដ៍ទៃទៀតដើម្បី អនុវត្តតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និង​គោលការណ៍ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថាន
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ ស្រុក ដែលនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
 • អនុវត្តការងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រង។

របៀបដាក់ពាក្យ

  ដើម្បីដាក់ពាក្យ៖ បេក្ខជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប មានបិទរូបថត ៤ x ៦ ( តាមទម្រង់របស់គ្រឹះស្ថាន )

087 712 888 / 087 700 555