ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34921) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Ellesse Brion Trading Co.,Ltd

បុគ្គលិកផ្នែកលក់ខាងក្នុង

10 នាក់ ៖

- ផ្សារដើមគរ, ទួលគោក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(10)

11-11-2019

18-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • យ៉ាងហោចណាស់បញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី៩ ឫខ្ពស់ជាង
  • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងផ្នែកលក់ចំនួន១ឆ្នាំ
  • មានទំនាក់ទំនងល្អ និងរួសរាយរាក់ទាក់
  • មានភាពអត់ធ្មត់ គោរពេលវេលា និងស្មោះត្រង់
  • ឆាប់យល់ច្បាស់ពីផលិតផលក្រុមហ៊ុន
  • អាចធ្វើការស្ថិតក្រោមសម្ពាធបាន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ Ellesse Brion Trading Co.,Ltd
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១១ ខែវិឆ្ឆិកា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច      
 អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  #93-95, Monireth Blvd, Sangkat Psar Doem Kor, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
ទូរស័ព្ទ: 087 885 553 / 087 885 576   / Email: Ellessefurniture.hrd@gmail.com

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer