ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34917) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Grand Diamond City

បុគ្គលិកអនាម័យ

20 នាក់ ៖

- ប៉ោយប៉ែត, បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(20)

31-10-2019

07-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 00:00:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

100,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 8

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Thai (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 016 326 655 / 054 210 277