ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34916) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LOLC (Cambodia) Plc

មន្រ្តីឥណទានហាត់ការ

200 នាក់ ៖

- បឹងស្នាយ, សំបួរមាស, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(200)

25-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (1)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

- Khmer (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- យ់ាងហោចណាស់មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ

- ចេះជំនាញផ្នែកលក់ ផ្សព្វផ្សាយ ទីផ្សារ

- មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ជួយផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្ម

- ជួយគ្រប់គ្រងថែរក្សាអតិថិជន

- ជួយប្រធានក្រុមរបស់អិលអូធិលស៊ីក្នុងការបំពេញពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ និងពិនិត្យជាប្រចាំពីការប្រើប្រាស់កម្ចី ការសងត្រឡប់ និងឌ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
 

របៀបដាក់ពាក្យ

សរសេរបំពេញពាក្យ រួចភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ ហើយយកទៅដាក់នៅទីតាំងដែលជិតអ្នកបំផុត