ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34913) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

CPL Cambodia Properties Limited

Sales Project Agent/ Sales Agent

50 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(50)

05-11-2019

09-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • Associate’s Degree in any fields
  • Love the profession of sales/ Experience is a plus
  • Be good looking and grooming
  • Be dynamic and strong communication/ persuasion
  • English for communication/ Chinese is a plus
  • Basic Computer Office (Ms. Word and Ms. Excel)

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

  • Standby at showroom and welcome walk-in clients
  • Invite, serve show and close deals
  • Search and network with all potential clients
  • Perform other administration affairs

របៀបដាក់ពាក្យ

            បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Cambodia Properties Limited Co., Ltd (CPL) និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ​​ hr@cplagent.com  ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ​​​ Cambodia Properties Limited Co., Ltd (CPL) គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ វិច្ឆិកា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល-រាជធានីភ្នំពេញ : #25-63, St. 348/205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, PP. Phnom Penh
ទូរស័ព្ទ: (885) 23 213 666/55555 66, H/P: (855) 87 611 333/ 89 277 789

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer