ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34910) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Canadia Bank Plc

Chief Loan Officer

3 នាក់ ៖

- ព្រៃវែង,កម្ពុជា(1)
- ស្វាយរៀង,កម្ពុជា(1)
- កំពង់ស្ពឺ,កម្ពុជា(1)

31-10-2019

05-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Finance, banking and insurance

2 ឆ្នាំ Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

- Khmer (Very good)

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Minimum Requirements:

 • Bachelor’s degree in Banking & Finance, Economics, or Business Administration is required
 • Good in Speaking/Reading/Writing English and fluent in Khmer are necessarily required
 • Ability to communicate in Chinese is an advantage
 • Computer literacy i.e. Khmer and English Typing, MS Word, Excel, and Power Point
 • At least 3-year working experience in a Financial Institution, Accounting, or related fields
 • Ability to read, interpret and analyze data and statistics and knowledge of governmental regulations
 • Ability to work with mathematical concepts such as probability and statistical inference
 • Ability to apply concepts such as fractions, percentages and ratios
 • Detailed, decisive and analytical
 • Ability to lead a team
 • Willing to work under pressure and overtime.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Responsibilities:

 • Supervise Loan Officers at branch
 • Monitor and review credit assessment, evaluation, disbursement and repayment to ensure compliance with bank’s policies, procedures and guidelines
 • Responsible for credit quality at branch
 • Responsible for promoting and advertise bank’s product and services to all customers
 • Conduct daily monitoring of loans disbursement and collection
 • Review regular credit report, analyze and evaluate balance of PAR and credit quality
 • Coordinate with Head Office Recovery and Legal team to recover the default loan if any
 • Responsible for on-the-job coaching and/ training to improve staff competency
 • Prepare weekly and monthly loan report. Cover duty of other staff in related unit or position as assigned when necessary.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ជាកំហិត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: ផ្ទះ៧៤១ផ្លូវមហាវិថីកម្ពុជាក្រោម(១២៨)រាជធានីភ្នំពេញ។
ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់៖ 023 885 718
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer