ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34896) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគា ហ្វីលីព

Senior Network Security Officer

1 នាក់ ៖

- បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

07-11-2019

02-12-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (24h)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Database and network design and administration

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Minimum 2 years in administering IT Networking space ,network integration 3rd Party 

-University , Bachelor Degree Computer Science Major computer

-Certified Cisco Networking  CCNA

-Solid understanding of network openrating system

-knowledge of  coding languages for scripting 

-Experience with network diagnostic,monitoring and analysis tool

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested candidate should submit your CV and cover letter to the nearest KREDIT Microfinance institution  Plc. Head Office at #71 ,St.163 sangkatToul Svay Prey I