ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34893) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត "HKL"

មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន

12 នាក់ ៖

- បែកចានថ្មី, ព្រែកព្រះស្ដេច, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(12)

25-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (24h)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-ជាប់ឬ ធ្លាក់ថ្នាក់ទី ១២ ឬ កុំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ័

-មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ

-អាចធ្វើដំណើបានឆ្ងាយៗ ចុះតាមភូមិ

-មានជំនាញខាង ដាក់ប្រាក់កម្ចី 

-មានម៉ូតូជិះផ្ទាល់ខ្លួន(ក្រុមហ៊ុនជូល)

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យស្នើរសុំបម្រើការងារមកការិយាល័យ កណ្តាល ហត្ថាកសិករ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉េលៈjob@hkl.com.kh 

លេខទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនងៈ 086 354 354 / 069 222 800