ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34890) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LOLC PLC

មន្ដ្រីឥណទាន (CO)

15 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(15)

25-10-2019

02-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Associate Degree

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មាន​សញ្ញាបត្រ​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ​ឬ ​កំពុង​សិក្សា​ថ្នាក់​មហាវិទ្យាល័យ​គ្រប់​ផ្នែក ។
  • មាន​ចំណេះ​ដឹង​ ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ ។
  • មា​នបទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​កម្ចីជា​មួយ​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុនឹង​ផ្តល់​អាទិភាព។
  • មាន​បទ​ពិសោធន៍​ផ្នែកលក់​ ផ្សព្វផ្សាយ ​និង​ស្រាវជ្រាវទី​ផ្សារ​កាន់​តែប្រសើរ។
  • ផ្តល់​អាទិភាព​ដល់​បេក្ខជន/នារីដែល​មាន​ទីលំ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ប្រតិបត្តិការជ្​រើសរើស​បុគ្គលិក​ខាង​លើ​របស់​អិលអូអិ​ល​ស៊ី។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

  • ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិត​ផល​របស់​អិល​អូអិល​ស៊ី​ទៅ​កាន់​អតិថិជន​ និង​បើក​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​ភូមិថ្មី។
  • គ្រប់គ្រង ​ថែរក្សា​អតិថិជន​ដែល​មាន​ស្រាប់ ​និង​ជ្រើសរើស​អតិថិជន​ថ្មី។
  • សិក្សា​វាយ​តម្លៃ​ពាក្យ​ស្នើសុំ​កម្ចី​ពី​អតិថិជន។
  • គ្រប់គ្រង​ផល​បត្រ​ឥណទាន​ឱ្យ​មាន​គុណភាព​ល្អ។
  • ពិនិត្យ​ជា​ប្រចាំ​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្ចី ​ការសង​ត្រឡប់ ​និង​ធ្វើ​របាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។

របៀបដាក់ពាក្យ

ontact Name

 LOLC (Cambodia) Plc.

 

Phone

 081 800 663 (Mobile)

 081 800 169 (Mobile)

 081 900 326 (Mobile)

 081 600 955 (Mobile)

 

Email

 recruitment@lolc.com.kh

 

Website

 www.lolc.com.kh