ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34881) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត

បេឡាករហាត់ការ

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

21-10-2019

26-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Very good)

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន: 

 • និស្សិតកំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ លើជំនាញ ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងសេដ្ឋកិច្ច ឬសញ្ញាប័ត្រដែល មានតម្លៃស្មើរ។
 • មានអត្តចរិតល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានចន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ។
 • អាចធ្វើការពេញម៉ោងការងាររបស់ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ Ms. Office (Ms. Word & Excel) Internet & Email ។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ: 

 • បដិសណ្ឋារកិច្ចជាមួយអតិថិជនដែលគាត់មកទំនាក់ទំនង និងសួរព៌តមានអំពីសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ហត្ថាកសិករ។
 • ត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ មុនទទួលប្រាក់ និងបញ្ចញប្រាក់ជូនអតិថិជន។
 • កត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយប្រចាំថ្ងៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Flexcube។
 • ជួយ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការប្រចំថ្ងៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធ BI Report។
 • ជួយរៀបចំឯកសារចំណូល-ចំណាយប្រចំថ្ងៃ។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ Daily Cash Reconcile និងរក្សាសមតុល្យសាច់ប្រាក់ ចុងគ្រា។
 • រក្សាព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងសាច់ប្រាក់និងអនុវត្តការងារផ្សេងៗទៀត តាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ហត្ថាកសិករ លីមីធីត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  job@hkl.com.kh  ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ ហត្ថាកសិករ លីមីធីត គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល-រាជធានីភ្នំពេញ ផ្ទះលេខ 606 ផ្លូវ271 សង្កាត់បឹងទំពន់ទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ  បេក្ខជន ត្រូវបំពេញពាក្យសុំបម្រើការងារ និងភ្ជាប់មក ជាមួយនូវ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប សៀវភៅគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើតថតចម្លល សញ្ញាប័ត្រ និងលិខិតផ្សេងៗ។
ទូរស័ព្ទ: 086 354 354 / 093 405 000  Web site : www.hkl.com.kh
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer