ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34328) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AG Education Company

(Digital)Marketing Officer

3 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(3)

25-09-2019

02-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

2 ឆ្នាំ Scientific research and development

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Bachelor’s Degree of Business, Administration/Sale Marketing, Media or related certificate.

• At least 2-3year experience in social media marketing

• Be able to communicate well in Khmer and English

• Tidy, smart appearance and pleasant manner

• Be respectful, flexible, hardworking, team working.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Plan and executive Social media strategy

• Develop creative strategy and work with creative thought

• Online marketing strategy for company

• Engage with the public through social media

• Design e-flyer or e-poster, photos shooting

• Performed other tasks by upper managers

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ  AG  Education  ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល recruit@arizonschool.edu.kh
 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី  25 ខែ កញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល #19Z4, Street 271, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
ទូរស័ព្ទៈ 015 678 109
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer