ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34324) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Dewhirst Cambodia Co.,Ltd

Desktop Support Technician

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

30-09-2019

04-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Computer use

1 ឆ្នាំ Other professional, scientific and technical activities

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Knowledge of Finance and Banking or related   
 • Good writing & speaking in English 
 • Good team player and self-motivation 
 • Ability to follow up and meet deadline
 • Computer skills  
 • Good problem solving skills.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • To support the IT, LAN, WAN, Communications and Telephony Infrastructure to ensure successful use of systems by the business. 
 • . Install and support Software as required  PC & Server Operating Systems  PC Applications including; o MS Office o Antivirus o IBM-I-Series Emulation o Cisco Telephony o Email Archiving o Laptop Backup  MS SQL for site application systems  Symantec Backup software 
 • To install and support on-site hardware including  PC’s & Laptops   Servers  Printers  Communications equipment  Data Capture equipment  Telephony systems 
 • Assist in ensuring that system & data security is achieved via  Physical access control to key equipment  Control and organisation of regular  Data Backups
 •  To provide and assist in the provision of user training on the following;  Networked PC & printing operation  PC applications (MS Office etc.)  Basic IBM I-Series operations  Basic JD Edwards Overview & Navigation 
 • Diagnose & Resolve problems with equipment / software by;  Working on these directly  Organising the resolution of problems by working with the UK IT team  Organising the resolution of problems by external suppliers or service providers  To co-ordinate User Administration & Access rights for Starters and Leavers 
 • To provide on-site support to cover out of hours operations such as stock-takes etc.

របៀបដាក់ពាក្យ

            បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Dewhirst (Cambodia) Co., Ltd និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ​​ Sopheak.Samrith@dewhirst.com  ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ​​​ Dewhirst (Cambodia) Co., Ltd គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល-រាជធានីភ្នំពេញ :  Tuol Pong-ror Village, Sankat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh.

ទូរស័ព្ទ:023 96 96 21/096 282 777 4 /095 666 207
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer