ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34323) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Dewhirst Cambodia Co.,Ltd

Accountant Assistant

5 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(5)

30-09-2019

04-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Knowledge of Finance and Banking or related   
 • Good writing & speaking in English 
 • Good team player and self-motivation
 • Ability to follow up and meet deadline
 • Computer skills 
 • Good problem solving skills.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Check and Process invoice in system 
 • Prepare payment for supplier 
 • Filling documents
 • Ability to work in team and independently 
 • Other task which are assigned by Manager

របៀបដាក់ពាក្យ

            បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Dewhirst (Cambodia) Co., Ltd និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ​​ Sopheak.Samrith@dewhirst.com  ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ​​​ Dewhirst (Cambodia) Co., Ltd គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល-រាជធានីភ្នំពេញ :  Tuol Pong-ror Village, Sankat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh.

ទូរស័ព្ទ:023 96 96 21/096 282 777 4 /095 666 207
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer