ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34322) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

UPG PIPE CO,LTD

Marketing Manager

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

18-09-2019

20-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Advertising and market research

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-     Male or Female
-     Hard working attitude, self-motivated & result oriented person.
-     Bachelor degree in Sale & Marketing or equivalent
-     Must be proactive and good analytical in making any decision related to problem fixing
at the place.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-    Keep update of the company product knowledge
-    Focuses sales efforts to generate new business leads/opportunities and obtains orders.
-    Work to make up lost sales and maintain existing customer relationship with new business to increase revenue.
-    Plan and organize daily work schedule to regularly, adequately call/meet and develop relationship with potential customer under the assigned territory.
-    Make product presentation/demonstration to customer and other sales actions, emphasizing product/service features and benefits during sales visit.
-    Build and maintain ongoing awareness of the company products, competitor activities and other research.
-    Always maintain professionalism, tact, diplomacy and sensitivity to portray the company in a positive manner.
-    Build and foster a network of referrals to create new opportunities for revenue growth.
-    Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
-    Preparing and executing marketing and brand plans.
-    Plan and execute loyalty program to boost more sales.
-    Manage the overall production of all online and offline marketing materials including leaflets, posters, flyers, adverts, website, and special projects.
-    Writing marketing creative brief for promotion materials, storyboard for TVC and radio and working with creative agencies.
-    Organizing press event, launching event, activation, and other event.
-    Other ad-hoc assigned by management.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ គ្រុមហ៊ុន UPG PIPE Co,LTD ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  hr@upgcambodia.com / tolaung2016@gmail.comឬ មកកាន់ការិយាល័យ UPG PIPE Co,LTD គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Road No. 05, Phoum Pormongkol, Sangkat Prek Phnov, Khan Prek Phnov, Phnom Penh
ទូរស័ព្ទៈ 023 93 93 99/078 838 238
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer