ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33517) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AG Education

គ្រូគ្រប់មុខវិជ្ជា នៃកម្មវិធីសិក្សាជាតិ

7 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(7)

13-09-2019

25-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 70:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Education science

1 ឆ្នាំ Education

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 និសិ្សត ឬមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាគរុកោសល្យផ្នែកបឋម
• បទពិសោធន៍បង្រៀនចំណេះទូទៅខេមរភាសា កម្រិតបឋមសិក្សា
• យល់ដឹងអំពីច្បាប់អប់រំប្រទេសកម្ពុជា
• យល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវគ្រូបង្រៀន និងច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ
• ចេះកសាងសម្ភារឧបទេស និងតុបតែងថ្នាក់រៀន
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទាក់ទងប្រចាំថ្ងៃបាន កាន់តែប្រសើរ
• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Ms. Word & Excel
• មានសមត្ថភាពធ្វើការដោយឯករាជ្យ និងជាក្រុម

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

បង្រៀន និងធានាឲ្យបាននូវគុណភាពនៃការអប់រំ ទាំងចំណេះដឹង បំណិន និងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈ
• បំពេញកិច្ចការដ្ឋបាលសាលា និងរដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន
• ពង្រឹងវិន័យសិស្សឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន។
• ណែនាំ និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់សិស្ស
• ពិនិត្យតាមដាន និងធ្វើរង្វាយតម្លៃជាប្រចាំដល់សិស្ស
• សាកសួរដល់ផ្ទះសិស្ស និងជំនួបរវាងមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស
• ជួយសិស្សក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារក្នុងបណ្ណាល័យ និងអភិវឌ្ឍបំណិនជីវិត
• រក្សាឲ្យបាននូវបរិស្ថានថ្នាក់រៀនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
• សម្ភារបរិក្ខារ និងសម្ភារឧបទេស ដែលបានបំពាក់ក្នុងថ្នាក់ ត្រូវធានាឲ្យបាននូវការថែរក្សា ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងត្រឹមត្រូវ
• ប្រើប្រាស់ទីធ្លាលេងកម្សាន្ត ដែលជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពសិក្សាក្រៅថ្នាក់ ដើម្បីធានាថាទីធ្លាលេងកម្សាន្តនោះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
• បំពេញកិច្ចការផ្សេងៗចាត់តាំងដោយប្រធាន

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact Person

Mr. Phon Socheat

Phone

015 678 109

Email

recruit@arizonschool.edu.kh

Website

http://www.arizonschool.edu.kh/

Address

#19Z4, Street 271, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.