ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33516) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

សាលារៀនអន្តរជាតិ ផេនសល

Receptionist

2 នាក់ ៖

- ក្រសាំងទង, អង្គររាជ្យ, ព្រះស្ដេច, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(2)

30-08-2019

30-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Law

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

១.មានចំណេះដឹងនិងកំរិតសិក្សាសមស្របទៅនិងមុខដំណែងដេលបានដាក់ពាក្យ

២.គោរពពេលវេលា មានភាពស្មោះត្រង់ឩស្សាហ៍ព្យាយាមចំពោះការងារ

៣.អ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

.សម្របសម្រួស និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាណាព្យាបាលសិស្ស មុគ្គលិក និងនាយកសាលា

.មានភាពទទួលខុសត្រូវ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ

.គោរពម៉ោងការងារ និងគោលការណ៏របស់សាលា

.ភារកិច្ចផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅតាមគោលការណ៏របស់សាសា

 

របៀបដាក់ពាក្យ

ប្រសិនបើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប(VC)តាមរយៈអ៊ីម៉ែលរបស់សាលាឬមកកាន់សាលាផ្ទាល់។ បេក្ខជននិងត្រូវបានទាក់ទងទៅវិញដើម្បីជួបធ្វើការសម្ភាសន៍លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បេក្ខនារី ដែលមានគុណសម្បត្តិនិងលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់។