ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33513) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

G Gear Co., Ltd

Sale Executive

10 នាក់ ៖

- មនោរម្យ, ៧មករា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(10)

21-08-2019

26-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Bachelor's Degree of Sales and Marketing or others related field
• At least 1 year experience in sales of Electronic Product or related field.
• Good command of English (both spoken and written).
• Good presentation, negotiation.
• Reliable and active person.
• Willing to do outdoor sales and traveling.
• Able to work unpressured.
• Able to prepare a sales plan and sales strategy.
• Able to manage and supervise the team members.

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 Visit project customers to present and sell product according routing plan
• Approach project customers to purchase according to sales plan and target
• Collecting feedback from project customers and competitors
• A/R coordinator between finance and customers
• Make weekly sales reports and submit to line manager
• Other tasks assign by line manager. 

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់  
G Gear Co., Ltd សង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈhr@ggear.com.kh ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ អាស៊ីវេរលុយ គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 21 ខែ សីហា ២០១៨ វេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: G Gear Co., Ltd. #135, Monivong Blvd, Monorom, 7 Makara, Phnom Penh 12251 Contact : Ms. Rozan Phone 
ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់៖ (855) 98 37 33 01/16 88 66 04
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer