ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32780) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

STAR AUTO (CAMBODIA)CO.,LTD

Marketing Internship

1 នាក់ ៖

- កំពង់ចាម, កម្ពុជា(1)

30-07-2019

05-08-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Marketing and advertising

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• 3rd or 4th year student of marketing and communications at a university in Cambodia. 

• Fluent in Khmer and English. 

• Able to work for 3 months during Star Auto Cambodia’s daytime business hours. 

• Intern will report to Star Auto Cambodia’s Marketing Executive.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Survey Star Auto’s departments to define content requirements of a newsletter.

• Propose frequency of publication. •

• Develop and propose a rolling one-year content plan.  Incorporate “holiday greetings” into the newsletter plans.

• Recommend format, language, hosting platform (distribution), etc.

• Plan to insure customer data security. 

• Design a newsletter template. •

• Define responsibilities for an ongoing program:  responsibilities, timing, and approval process, etc.

• Define a budget for the annual newsletter program.

 

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក

កាន់ការិយាល័យ STAR AUTO (CAMBODIA) CO., LTD ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល nr@starauto-cambodia.com

 ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 30 ខែកក្ដដា  ឆ្នាំ2019 វេលាម៉ោង 5:០០ល្ងាច

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល Toul Roka, S.K.Chak Angre Krom,

 Khan Meanchey, Phnom Penh .

ទូរស័ព្ទៈ 023  231 488            

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer